Over Alembo

/Over Alembo
Over Alembo2018-11-19T13:23:47+00:00
Kennismaking Alembo

Onze klanten zijn door het werk aan Alembo uit te besteden in staat om te excelleren, scherper aan te bieden, sneller te groeien en creëren hierdoor meer omzet, winst en werkgelegenheid.

Alembo, gestart in 2015

Met geïnspireerde en hoog opgeleide teams, een flexibele en efficiënte operatie en ervaren business consultants, creëert Alembo vertrouwensvolle relaties met haar klanten. Operationeel excelleren staat centraal in alles wat we doen. Met het doel onze klanten operationeel, maar ook strategisch op een hoger niveau te laten concurreren.

Iedere klant is uniek. Wij geloven in het verbeteren en vereenvoudigen van processen met lagere kosten en hoge kwaliteit.

Hoe doen wij dit
Dit doen wij door:

  • Professionele en ervaren mensen te werven en ontwikkelen
  • Ontzorgen van onze klanten door een breed scala aan diensten
  • Snelle implementatie, testfase en begeleiding gedurende het traject te bieden
  • Heldere rapportages en inzage in resultaten on demand te leveren
  • Samen te blijven verbeteren als partners
  • Flexibel in te spelen op klantwensen bijvoorbeeld door het opvangen van pieken en dalen

In de afgelopen jaren heeft Alembo een loyale klantenkring opgebouwd en diverse diensten aan het portfolio toegevoegd zoals administratieve werkzaamheden, content-management, klantenservice en data-entry.

Het uitbesteden van werk aan derden wordt niet door iedereen gewaardeerd. Toch is dit precies wat wij doen. Alembo is een Nederlands bedrijf, onder Nederlandse regelgevingen, waarbij we de werkzaamheden laten uitvoeren in Suriname. Suriname waar men goed Nederlands spreekt en schrijft en de Nederlandse cultuur eigen is. Onze klanten zijn gevestigd in Nederland en België.

Alembo geeft ongekende flexibiliteit bij significant lagere kosten. Dit gaat niet ten koste van de kwaliteit, sterker nog, omdat de dienstverlening minder kost, wordt er nog meer op kwaliteit gelet.

Met een team van 4 mensen in Nederland en meer dan 170 medewerkers in Paramaribo worden de werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Alembo biedt de handjes en de brains op afstand, bij een grote variatie aan werkzaamheden.

Eerst een goed gevoel dan pas een partnership aan gaan

Op afstand samenwerken vergt investeren in tijd, energie en vertrouwen. Daarom beginnen we ieder traject met een pilot. De duur van de pilot hangt af van de werkzaamheden en ligt tussen de 2 dagen tot 6 weken. Doel en verwachtingen van de pilot worden inzichtelijk gemaakt. Resultaten worden gemeten. Met als doel, een succesvol resultaat behalen zodat we op langere termijn met elkaar kunnen samenwerken.

Middels de pilot wordt aangetoond hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zijn de instructies begrepen, zijn er adviezen ter verbetering, wat is de kwaliteit en productiviteit? Met andere woorden, is het slim om de werkzaamheden uit te besteden?

Aan het eind van de pilot wordt door beide partijen besloten om al dan niet door te gaan. Eventuele aanpassingen in de instructies worden gemaakt en afgestemd. Definitieve kwaliteitsafspraken worden geaccordeerd. Voortzetting van de samenwerking wordt middels een contract vastgelegd.

Communicatie loopt direct vanuit de klant met onze teamleiders. Hierdoor zijn er korte communicatielijnen en wordt er snel en pro-actief via de mail, telefonisch, skype of via go-to-meeting afgestemd.

Project management

Regelgeving

Alembo is een Nederlands bedrijf dat werkzaamheden laat uitvoeren in Suriname. Overeenkomsten vallen daarmee onder de Nederlandse wet- en regelgeving.

Kernwaarden

Onze missie wordt ondersteund door drie kernwaarden: Klantgerichtheid, Kennis, en Kwaliteit. Vanaf 25 mei is de AVG in werking getreden. Alembo heeft conform AVG vereisten model verwerkersovereenkomsten. Deze overeenkomsten gebruiken we zodat ook u voldoet aan de AVG vereisten.

Missie

Alembo gaat voor succes door continue verbetering. Door onze processen continu te verbeteren levert Alembo een bijdrage aan de groei en succes van klanten én personeel.
De toegevoegde waarde van Alembo ligt op het terrein van leren en veranderen. Alembo is in staat om deze expertise integraal toe te passen in de praktijk. Kernwaarden in het werk van Alembo zijn: klantgerichtheid, kennis en kwaliteit. Alembo laat de klant het beoogd resultaat bereiken.
Alembo wil zijn medewerkers een leer- en werkomgeving bieden waarin zij zich als persoon en als professional kunnen ontwikkelen.

  1. Klantgerichtheid. Wij nemen de zorgen van de klant over, leveren conform afspraak, geven advies over verbetermogelijkheden en werken samen in het continu verbeteren van de dienstverlening. Alembo is een solide basis voor de klant. Waar nodig en gewenst schalen wij snel op of af. Hiermee zijn wij in staat om optimale flexibiliteit te leveren.
  2. Kennis. Alembo biedt een leer- en werkomgeving waar medewerkers zich als persoon en professional verder kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door interne trainingen en door middel van persoonlijke ontwikkelprogramma’s. Onze klanten ervaren gemotiveerde hoog opgeleide medewerkers, die meewerken aan continue verbeteringen.
  3. Kwaliteit. De kwaliteit en productie is in het overgrote deel van de trajecten hoger dan door de klanten zelf is bereikt. Dit doen wij door ervaringen op eerdere trajecten toe te passen op de nieuwe trajecten. Dit in combinatie met het continu zoeken naar verbeteringen van de werkzaamheden, het continue opleiden van eigen mensen, goede werkomgeving, goede samenwerking en afspraken met de klant en het continu doorvoeren van verbeteringen.

Financiële positie

Alembo is financieel zeer solide. Het bedrijf is ieder jaar gegroeid en heeft ieder jaar een positief resultaat gehaald. De financiering is zeer conservatief. Groei, wordt uit eigen middelen betaald. Daarmee is Alembo schuldenvrij en in staat om ook in deze lastige economische tijden te excelleren.
Veiligheid is key. Alle security updates worden doorgevoerd. De webwinkel wordt continu gemonitoord.