Veel gestelde vragen

/Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen 2017-03-02T18:06:17+00:00
Hoe zit het met het verloop van jullie mensen? 2017-05-30T21:10:00+00:00

Het verloop en ziekteverzuim van onze mensen is extreem laag. Onder de 2% verloop op jaarbasis. Niet gebruikelijk in de outsourcing Industrie, en zeker niet gebruikelijk lokaal. Het salaris is uiteraard goed, maar niet alleen bepalend om onze mensen te houden. We werken met elkaar aan betrokkenheid. Betrokken zijn bij het bedrijf, betrokken zijn in de samenleving, en betrokken bij de klant. Een groot voordeel bij beperkt verloop is dat kennis, kunde en ervaring behouden blijft.

Hoe wordt de kwaliteit geborgd? 2017-05-30T21:10:14+00:00

Alembo is ISO 9001 2015 gecertificeerd. Eens per jaar worden wij door KIWA Nederland geauditeerd, en iedere 3 jaar gehercitificeerd. Onze medewerkers zijn gemiddeld MBO of HBO opgeleid. Op ieder traject is een Service Level Agreement, wordt gemeten en gerapporteerd. Elk team heeft een project- of teammanager die verantwoordelijk is voor de borging van de kwaliteit en het resultaat. Naast de trainingen die onze mensen vaak op locatie in Nederland volgen bij complexere trajecten, wordt er in Suriname aandacht besteed aan relevante cursussen, zoals Prince II projectmanagement.

Waar zit de kostenbesparing bij Alembo? 2017-05-30T21:10:30+00:00

Door werk uit te besteden aan Alembo, bespaart u direct op uw loonkosten en creëert u flexibiliteit. Sociale lasten en de lokale belastingdruk zijn lager. Deze voordele worden doorgegeven. Indirecte kosten waar u op bespaart zijn: huur kosten van uw werkplek, ziekteverzuim, werving en selectie, management kosten etc.

Hoe veilig is het data verkeer met Alembo? 2017-05-30T21:11:11+00:00

Veiligheid is van het uiterste belang. Alembo werkt voor veel klanten met persoonsgegevens, en voldoet aan de WBP. Waar en wanneer gewenst of nodig, wordt conform de Europese regelgeving Richtlijn 95/46/EG, voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers een modelcontract aangegaan. Alembo is door diverse partijen waaronder KPN, ABNAMRO, en een Amerikaanse Bank geauditeerd op veiligheid en heeft alle audits gehaald.
Onze verbindingen met klantsystemen gaan altijd via een VPN. Wij slaan bij voorkeur geen gegevens lokaal op, en doen dat wanneer nodig in Nederlandse servers in Amsterdam. Voor meer specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze accountmanagers.

Wat voor invloed heeft de politieke situatie op het uitbesteden van werk naar Suriname? 2017-05-30T21:11:06+00:00

De politieke situatie komt onstabiel over, en is het wellicht ook. Kijkend naar wat echt gebeurt, dan zien we dat het parlement democratisch is gekozen, dat regeringen de afgelopen 30 jaar iedere keer hun termijn volledig hebben uitgezeten. Statistisch is dat zeer goed. In de praktijk zien wij onrust.

Tijdens de crises van 2013 – 2015 heeft Suriname een economische groei gekend van 6% per jaar, terwijl de wereldeconomie in crises was. In 2017 zien we dat het slecht gesteld is met de Surinaamse economie en dat er onvrede is over de economische situatie. Burgers gaan de straat op en protesteren. Overigens niet veel anders dan in Europese landen als Frankrijk en Italië. Inkomsten van de Surinaamse overheid zijn afhankelijk van de olie- en goudprijzen. Deze prijzen zijn de afgelopen jaren laag, en daarmee zijn de inkomsten voor de overheid laag, wat voeding geeft aan de onrust.

In de dagelijkse beslommeringen, de dagelijkse werkzaamheden merken wij bij Alembo niet veel van de economische situatie. Ons personeel kan en wordt in Euro’s betaald, onze klanten zijn in Europa, onze inkomsten zijn in Euro’s. Daarmee is Alembo, en zijn de medewerkers, relatief afgeschermd van de lokale economische ontwikkelingen.

De verstandhouding tussen Nederland en Suriname is op regeringsniveau zakelijk te noemen. Een stap daaronder op werkniveau, is er een zeer vriendelijke coöperatieve samenwerking. De dag tot dag werkzaamheden gaan gewoon goed, eigenlijk uitstekend. Dit komt mede door de vele Surinamers die in Nederland wonen, en de vele Nederlanders die in Suriname wonen.

Al met al zal er altijd wel een zekere spanning staan, en wordt er toch pragmatisch, en uitstekend samengewerkt.

Alembo werkt inmiddels 12 jaar vanuit Suriname, heeft goede contacten met de Nederlandse ambassade. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Worden de gegevens bij Alembo vertrouwelijk behandeld? 2017-05-30T21:10:53+00:00

Alembo beschouwt de informatie van onze klanten als volledig vertrouwelijk en zal deze ook als zodanig behandelen. Dit is opgenomen in onze algemene voorwaarden. Wij werken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsclausule getekend. Daar waar nodig spreken wij met klanten NDA’s af.