Alembo’s visie op Werkgeluk

“Clients do not come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients”

Werkgeluk staat centraal in onze manier van werken. Dit houdt in dat werk een purpose heeft, een betekenis of toegevoegde waarde. Daarnaast bestaat de flow, of balans, tussen resultaten boeken en jezelf positief blijven ontwikkelen. In deze blog delen we graag onze visie op werkgeluk.

Om deze persoonlijke ontwikkeling te stimuleren heeft Alembo verschillende activiteiten die medewerkers ontwikkelen; van interne trainingen, online trainingen via GoodHabitz, coaching en interactieve events. Naast persoonlijke ontwikkeling wordt er ook aandacht gegeven aan het fun & friendship component van werkgeluk. Een goede werkrelatie draagt immers bij aan een leuke en prettige werksfeer! 

Werkgeluk betekent ook nieuwe collega’s goed bij staan. Alembo neemt frequent bedrijfsprocessen over van een andere organisatie omdat wij op afstand deze activiteiten voor hen uitvoeren. Wij doen dit vanuit onze expertise en ervaring, samen met bestaande en nieuwe collega’s voor wie dit fenomeen nog nieuw is. Dit kan uitdagend zijn, omdat dit vraagt om verandering en aanpassing bij de medewerker. Wij begeleiden dit proces vanuit de inhoud en gericht op het ervaren van  werkgeluk. 

Werkgeluk is volledig in onze manier van werken, bedrijfsvoering en cultuur geïntegreerd. Want werkgeluk is overal, dit begint bij (online) solliciteren  en vloeit voort in alles wat we doen:  van een grote variëteit aan trainingen tot events, de kantoorinrichting en de manier waarop we met elkaar omgaan. Alles heeft impact op de geluksbeleving. 

Alembo heeft een groeistrategie en de ambitie om kwalitatief hoogwaardige diensten te verlenen. Dit vraagt om een bewust, positief beleid in Werkgeluk. 

Wat is de essentie van werkgeluk?

Gelukkig zijn in je werk! Dat is voor iedereen anders en toch zijn er overeenkomsten. Omdat iedereen anders is en andere behoeftes heeft, pakt Alembo dit integraal aan. 

Deze integrale manier van werken levert naast goede business resultaten zoals 99% geplande uitstroom, een laag ziekteverzuim al jaren <1% vooral veel connectiviteit en verbinding op. Ons plezier is frequent en oprecht met behoud van professionaliteit. 

Werkgeluk draagt bij aan een veilige omgeving creëren waardoor ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie ontstaat. 

Alembo’s werkgeluk waarden: 

  • Gaat niet, bestaat niet
  • We maken soms fouten, we leren snel en verbeteren continu
  • We doen waar we goed in zijn
  • We hebben plezier
  • De klant ervaart warmte, transparantie, ervarenheid en verrassende resultaten (WOW) 
  • De klant wordt plezierig verrast doordat wij beseffen wat zijn professionele doelen zijn en dat wij in staat zijn die doelen proactief in te vullen

Daarbij gaat Alembo uit van verschillende uitgangspunten, zoals dat alle medewerkers gelukkig willen zijn in hun werk, succes en geluk voor het grootste deel wordt bepaald door gedrag en het andere deel door inhoud. Dat werkgeluk en succes leiden tot positieve resultaten en dat positieve resultaten tot geluk en omgekeerd leiden. Dat authenticiteit gelukkiger maakt en er een goede balans moet zijn tussen inspanning en ontspanning. 

De effecten van werkgeluk

Alembo meet 2 keer per jaar het Werkgeluk onder alle Alembo medewerkers. Samen bespreken we welke aandachtsgebieden er verbeterd kunnen worden. Wat zijn de effecten van de gekozen werkgeluk strategie voor Alembo? 

1. Happy People is Better business

  • Minimaal 25% groei in uren (groeistrategie)
  • Klantgeluk: minimaal 8 score.

2. Vitaliteit    

     Oplossing om bore out te vermijden. Bore out is een risico bij o.a. veelvuldig routinematig werk. Uitval door ziekte is  relatief laag (<1%). 

3. Positieve impact op werkgeverschap in een relatief kleine samenleving

     Leuke mensen trekken leuke mensen aan, positief effect op de instroom van nieuwe collega’s. 

4. Productiviteit

    Met voldoende energie, doelen en plezier ben je over het algemeen actiegerichter. 

5. Gelukkige medewerkers zorgen voor goede resultaten en gelukkige klanten 

  •  Medewerkers zijn werk gelukkig en scoren gemiddeld een 8,5 op werkgeluk. 
  • Er wordt 2x per jaar gemeten op werkgeluk

6. Persoonlijke groei en inhoud kunnen geven aan ambities 

      80% van de medewerkers werkt aan groei d.m.v. opleiding, training of werkverandering en legt dit vast in een POP-formulier. 

Aanpak en vergroten van werkgeluk 

De 10 onderwerpen in dit plaatje, integreert Alembo in de jaarlijkse werkgeluk themaplanning en het trainingsprogramma. 

alembo's visie op werkgeluk

Om de werkgeluk implementatie een goede structuur vorm te geven, is gekozen voor een jaarlijks  Thema raamwerk. Op een gestructureerde wijze wordt een pakket aan werkgeluk-activiteiten steeds gekoppeld aan een thema (per 2 maanden) en georganiseerd. 

Het gebruik van dit raamwerk met werkgeluk als doel, onderscheidt Alembo van andere werkgevers. 

Meer weten over Werkgeluk? Lees hier de Podcast met Eline Verhek en Happiness Bureau of onderstaande artikelen: 


Geef vandaag nog een boost aan uw business

Neem gerust contact met ons op!

Operationele diensten uitbesteden