Verzekeraars

Effectiever werken door flexibel operationeel personeel

Verzekeraars

Flexibele schil van betrokken personeel

Verzekeraars en Assurantiekantoren hebben moeite om goed geschoold personeel te krijgen. Daarnaast is er onderling meer concurrentie en is de branche onderhevig aan aanpassingen in de regelgeving.  Marges komen onder druk te staan. Verzekeraars en assurantiekantoren zijn op zoek naar mogelijkheden om operationeel effectiever te werken, door werkzaamheden uit te besteden. Dit ontlast niet alleen de operatie, ook verhoogt dit de flexibiliteit en zijn de kosten lager. Bij elke sourcing overweging blijft het een vereiste dat kwaliteit op een gelijkwaardig of hoger niveau is.

Verzekeraars branche Alembo
verzekeraar outsourcing

Flexibele schil als vangnet voor uw organisatie

Alembo ondersteunt uw operatie met hoog opgeleide, ervaren krachten. Door gebruik te maken van flexibele arbeid via Alembo vangt u pieken op, tegen lagere operationele kosten. Waarbij u zelf aan de knop van op- en afschalen draait op basis van de situatie van het moment. Onze vaste pool van medewerkers worden continu getraind in uw processen, werkwijzen en systemen. Hierdoor kunnen ze snel voor u aan de slag op de momenten wanneer dit hard nodig is. Kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit, daar gaat het om. Samen met u bepalen we de uitgangspunten en stellen we vooraf doelen en verwachte resultaten vast. Zo heeft u altijd grip op doorlooptijden, werkdruk en kwaliteit van het werk. De vaste bezetting biedt daarin de zekerheid, Alembo zorgt voor optimale, gewenste flexibiliteit.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Om ons team zo goed mogelijk voor te bereiden moeten wij weten wat de klant van ons verwacht en wat wij van de klant kunnen verwachten. Om optimaal voorbereid te zijn voor drukke periodes is het belangrijk om goed met elkaar af te stemmen. Wat is de orderforecast, wanneer moet Alembo opschalen en wanneer moet de training afgerond zijn. 

Duidelijke, open en tijdig communicatie is hiervoor essentieel. Daarom hebben wij voor een van onze klanten uit de gezondheidsbranche wekelijks contactmomenten via online calls om de voortgang te bespreken en de doelen van die week vast te stellen. Dit team is groeiende naar zo’n 50 fte. Met klanten waar we al langer voor werken hebben we regelmatig mailcontact en indien nodig ook een videocall moment 

“Alembo verwerkt voor ons orders voor medische hulpmiddelen- en patiëntgegevens. De eerste, tweede en derde stroom data hebben ze nu succesvol verwerkt en Alembo denkt ook mee op het gebied van procesverbetering. De relatie wordt steeds sterker, het vertrouwen groeit en we kunnen steeds meer werk aan hun toevertrouwen. Erg fijn! Het geeft voldoening als ik naar onze resultaten kijk en zie dat onze doelen worden behaald.”
Verzekeraars altijd de juiste service
branche verzekeraars alembo

Op tijd de juiste service voor uw klanten

Administratieve backoffice

Heeft u te maken met repeterende administratieve handelingen die arbeidsintensief zijn? Administratieve backoffice werkzaamheden zijn tijdrovend en kosten vaak veel operationele en management aandacht. Daarbij is het belangrijk dat dit werk secuur en op dagbasis gebeurt, uw klanten verwachten immers goede service. Het outsourcen van administratieve backoffice taken zorgt ervoor dat u kosten bespaart en tijd overhoud, zodat u uw eigen personeel andere taken kunt laten doen, die bijvoorbeeld beter passen bij de groeiambitie van uw organisatie. 

Alembo & Diks Verzekeringen

De backoffice werkzaamheden die Alembo momenteel verricht, worden opgepakt in het CRM systeem, Dynamics 365. Het takenpakket is divers en bestaat o.a uit: 

  • Het opvragen van offertes
  • Het versturen van offertes naar klanten
  • Het verwerken van de acceptatie dialogen
  • Het versturen van polisbladen 
  • Het koppelen van items aan een dossier
  • Het toevoegen van aanvullende dekkingen 
  • Het aanpassen van de status van de polissen
“Alembo is een prettige partij om mee samen te werken, snelle en duidelijke afstemming en met goede kwaliteit”
Diks Verzekeringen

Diensten voor Verzekeraars

Bij de uitvoer van uw kern werkzaamheden staat bij sourcingsvraagstukken centraal welke werkzaamheden blijven ‘inhouse’ en welke taken worden uitbesteed? Door het uitbesteden van administratieve processen, worden kosten significant verlaagd en flexibiliteit verhoogd. Veel administratieve taken die op afstand kunnen worden gedaan, kan Alembo ook voor u doen. Wij werken  momenteel voor diverse Banken, Verzekeraars en Assurantiekantoren. Vaak zijn de administratieve werkzaamheden specifiek voor het desbetreffende kantoor waarbij onze mensen een aanvullende training op maat krijgen.  

We dragen zorg voor  uw administratieve backoffice:

Alembo helpt ons met het nabellen van getuigen en verwerken van schade-afwikkeling. Zo zijn onze klanten ervan verzekerd dat de afwikkeling kundig en vakkundig gebeurt. Bij de schade-afwikkeling komen er diverse taken kijken zoals: Het koppelen van e-mails, het bellen naar getuigen en het opvragen van informatie naar aanleiding van schade-afwikkeling, het verwerken van expertiserapporten en Uitbellen naar klanten en assisteren bij binnenkomende vragen over het schadedossier”.
112 schade

WFT gerelateerde diensten

WFT ondersteuning outsourcen

Wij kunnen u ondersteunen met WFT gerelateerde diensten. Daar gaat een voorbereidingstraject specifiek voor u, van ca 3 maanden aan vooraf. Eerst selecteren wij in goed overleg de juiste kandidaten, trainen die, behalen het examen in Nederland en keren terug in Suriname om daar de werkzaamheden uit te voeren.

Om advies te mogen geven dient men WFT basis en/of additionele WFT diploma’s te hebben. Alembo werkt operationeel vanuit Suriname en de opleidingen daar sluiten aan bij het niveau nodig voor de WFT. Het examen dient echter fysiek in Nederland te worden gedaan en ook vervolg toetsen dienen in Nederland te worden gedaan.

Financiële Administratie
gegevensverwerking alembo outsourcen

Uw data in veilige handen

Alembo; uw outsource partner

Alembo meer dan 15 jaar ervaring met outsourcing en heeft meer dan 300 medewerkers die op afstand werkzaamheden voor Nederlandse, Belgische en internationale bedrijven verrichten.  

Uw data is in veilige handen bij Alembo. Alembo is ISO 9.001  gecertificeerd en we werken conform ISO 27.001. Certificatie ISO 27.001 is gepland met KIWA Leiden en zal gebeuren nadat er weer normaal vliegverkeer mogelijk is.  

Het inloggen op systemen gaat via een beveiligde VPN-verbinding. Bovendien is Alembo voor alle security audits geslaagd, waaronder voor KPN, ABN AMRO, Internationale Bank en een Belgische Telecom.

Alembo werkt conform de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van toepassing is in de hele Europese Unie. 

Het resultaat voor u:

wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Verzekeraars branche Alembo