Schade-afhandeling outsourcing

Outsourcen van schade-afhandeling

Het uitbesteden van schade-afhandeling komt steeds vaker voor binnen de Verzekeringsbranche. Door onderlinge concurrentie, fusies en overnames, is de branche onderhevig aan krappe marges. De veranderende regelgeving die meer transparantie vereist, zorgen voor extra kosten bij achterblijvende revenuen. Verzekeraars zijn op zoek naar interessante effectieve oplossingen.

Outsourcing van schade-afhandeling biedt een interessante oplossing voor kostenbesparing, hogere flexibiliteit en meer focus op de kerntaken van het verzekeren en relatiebeheer. Alembo biedt ervaren professionals met specialistische vakkennis op het gebied van schade-afhandeling. Afhankelijk van uw zakelijke situatie adviseren wij welke mogelijkheden er zijn en welke outsource oplossing het beste past.

Voordelen van uitbesteden schade-afhandeling

“Alembo helpt ons met het nabellen van getuigen en verwerken van schade-afwikkeling. Zo zijn onze klanten ervan verzekerd dat de afwikkeling kundig en vakkundig gebeurt. Bij de schade-afwikkeling komen er diverse taken kijken zoals: Het koppelen van e-mails, het bellen naar getuigen en het opvragen van informatie naar aanleiding van schade-afwikkeling, het verwerken van expertiserapporten en Uitbellen naar klanten en assisteren bij binnenkomende vragen over het schadedossier”.
112 schade

Schade-afhandeling extern: oplossing capaciteitsproblemen

Als het vinden van personeel lastig is, bijvoorbeeld door drukte of ziekte, is het een geruststelling dat er een partij is die deze capaciteitsproblemen kan opvangen. Het op de juiste manier afhandelen van uw schade is erg belangrijk voor uw klanttevredenheid en imago. U moet kunnen rekenen op snelle, directe en professionele service bij tekort aan personeel.

Alembo ondersteunt bij schade-afhandeling op het gebied van Administratieve Backoffice ondersteuning. Zoals het navragen van getuigen, opvragen van informatie naar aanleiding van schade, het beantwoorden van binnenkomende vragen over schade, betalingsbeheer en het verwerken van expertise rapporten.

Met de volgende mogelijkheden:

Samen succesvol in verwerking schadedossiers

Dankzij de ervaring van onze professionals met de gangbare systemen, is de inwerktijd relatief laag en kunnen zij snel aan de slag. Wij geloven in groeien door partnerschap. Dit betekent dat we ieder traject gefaseerd implementeren, volledig transparant, samen leren en verbeteren. Nadat helder is wat de uit te besteden taken zijn, starten we een testfase.  Als deze succesvol is verlopen, alle systemen werken, de schadebehandelaars van Alembo de taken goed opgepakt hebben, breiden we vervolgtaken uit en schalen we op. Het aanleren van taken zal afhankelijk van de complexiteit 3 dagen tot 2 weken in beslag nemen. De fase van uitbreiden en volledig zelfstandig werken 1 tot 3 maanden.

Inventariseren
Verwachtingen worden afgestemd en aanvraag wordt besproken en gekaderd. Wat is de aard van de uit te besteden werkzaamheden. Welke KPI’s & doelstelling willen wij halen?
Voorbereiden
Alle voorbereidingen vanuit Klant en Alembo worden getroffen om te kunnen starten (IT, personeel, werkinstructies, rapportage, training). Plan van aanpak wordt opgesteld.
Pilot
Alembo start met een pilot om kwaliteit, snelheid en IT te toetsen. Er is nauwe onderlinge afstemming. Na de pilot vindt een evaluatie plaats en verdere uitrol van processen.
Uitbreiden
Samenwerking is vastgelegd voor langere termijn. Werkzaamheden worden uitgebreid en complexere taken aangeleerd. Er is een vaste overlegstructuur met de klant.
Samen verbeteren
Het beoogde aantal fte van het team is compleet en de aantal te verwerken data is op niveau. Focus ligt op continu verbeteren, hechter worden als team en langdurig partnerschap.
Previous
Next

Uw data is veilig bij schadedossier verwerking

Alembo heeft meer dan 15 jaar ervaring met outsourcing en meer dan 300 medewerkers die op afstand werkzaamheden voor Nederlandse, Belgische en internationale bedrijven verrichten. Uw data is in veilige handen bij Alembo. Alembo is ISO 9.001 gecertificeerd en we werken conform ISO 27.001. Certificatie ISO 27.001 is gepland met KIWA Leiden en zal gebeuren nadat er weer normaal vliegverkeer mogelijk is.  

Het inloggen op systemen gaat via een beveiligde VPN-verbinding. Bovendien is Alembo voor alle security audits geslaagd, waaronder voor KPN, ABN AMRO, Internationale Bank en een Belgische Telecom.

Alembo werkt conform de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van toepassing is in de hele Europese Unie. 


Geef vandaag nog een boost aan uw business

Neem gerust contact met ons op!

data entry