Banken en Financiële instellingen

Administratieve Backoffice outsourcing

Kosten drukken door Administratieve backoffice outsourcing

Banken en Financiële instellingen

Banken en Financiële instellingen staan onder druk. Klanten verwachten hoe langer hoe meer service, bij lagere kosten. Fintechs staan klaar om de posities van Banken als trusted parties over te nemen. Automatisering en digitalisering speelt een steeds grotere rol op de dagelijkse werkzaamheden. Strategieën en producten worden aangepast, steeds inspelend op de behoefte van de consument, waarbij innovatie en IT voorop staan met een 24/7 dienstverlening. De huidige modernisering is van invloed op elk segment van het bankwezen.

Door de toenemende concurrentiedruk zoeken banken naar alternatieve oplossingen om hun kosten te minimaliseren. Outsourcing van administratieve backoffice processen dragen hieraan bij. Daarmee blijven de kosten voor het verwerken van transacties beheersbaar en worden pieken sneller verwerkt.

Alembo biedt een breed scala aan backoffice outsourcing services voor bank- en financiële diensten. Met een team van 300 medewerkers zijn wij in staat om snel en flexibel in te spelen op de klantvraag, pieken op te vangen en binnen gewenste targets op te leveren. 

“Voor het behoud van concurrentievoordeel en kostenbesparingen heeft onze partner Service Point in samenwerking met een Amerikaanse Bank gekozen om mutatieverwerking aan Alembo uit te besteden. De werkzaamheden bestaan uit het analyseren van de aktes, selecteren van mutaties en het verwerken van mutaties direct in de systemen van de bank. Voorbeelden van mutaties zijn: verhuizingen, fusies, nieuwe oprichtingen of faillissementen. Meer dan 8 jaar werken 14 medewerkers aan dit project en zijn meer dan 1.5 miljoen dossiers gecontroleerd. De kwaliteitseisen hoog, 99% dient goed verwerkt te worden. Iedere dag is er een oplevering. Alembo is en outsourcing partner die op een vlotte manier administratieve taken kan overnemen. Goede kwaliteit, nauwe samenwerking, snelle respons, flexibel en transparantie communicatie.”
Service Point (Internationale Bank)
Assistent Accountancy nieuwe klant Alembo
Boekhouding uitbesteden Alembo

Alembo biedt de volgende oplossingen:

“VANTHUL groeit hard en wij vinden in Alembo een flexibele partner voor administratieve backoffice en assistent accountacy werkzaamheden. De assistent accountancy taken bestaan uit: verwerken digitaal aangeleverde administratie, het bewaken van tussenrekeningen, opstellen van jaarrekeningen, opstellen van rapportages, verwerken van mutaties voor salarissen, inhoudingen, premies en belastingen, onkostenvergoedingen en declaraties, loonaangifte, pensioen- en verzuimadministratie. Outsourcen werkt gewoon goed en altijd conform afspraak. Alembo zorgt ervoor dat wij in kwalitatief goede menskracht kunnen groeien. Daarnaast draagt Alembo eraan bij dat wij processen reviewen en continue verbeteren. Kortom een professionele, prettige organisatie met korte lijnen die altijd open staat voor feedback. Een betrouwbare partner! ”

Waarom uitbesteden?

Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars maar ook Accountancykantoren kampen met werkdruk en het vinden van goed en hoogopgeleid personeel. Om concurrenten voor te zijn is outsourcing van administratieve backoffice naar Suriname zeer aantrekkelijk vanwege de gunstige tariefstelling. Bijkomende voordelen van outsourcing zijn; het hebben van een flexibele schil en het meer kunnen focussen op kerntaken.

Alembo is gevestigd in Nederland en Suriname en is gespecialiseerd in het uitvoeren van operationele- en klantenservice werkzaamheden vanuit Suriname. Suriname heeft een aantal callcenters en BPO bedrijven specifiek gericht op de Nederlandstalige markt. Alembo is van die BPO bedrijven de grootste met een vestiging in Alkmaar en in Paramaribo. 

Aanpak bij outsourcen van activiteiten naar Alembo:

Inventariseren
Verwachtingen worden afgestemd en aanvraag wordt besproken en gekaderd. Wat is de aard van de uit te besteden werkzaamheden. Welke KPI’s & doelstelling willen wij halen?
Voorbereiden
Alle voorbereidingen vanuit Klant en Alembo worden getroffen om te kunnen starten (IT, personeel, werkinstructies, rapportage, training). Plan van aanpak wordt opgesteld.
Pilot
Alembo start met een pilot om kwaliteit, snelheid en IT te toetsen. Er is nauwe onderlinge afstemming. Na de pilot vindt een evaluatie plaats en verdere uitrol van processen.
Uitbreiden
Samenwerking is vastgelegd voor langere termijn. Werkzaamheden worden uitgebreid en complexere taken aangeleerd. Er is een vaste overlegstructuur met de klant.
Samen verbeteren
Het beoogde aantal fte van het team is compleet en de aantal te verwerken data is op niveau. Focus ligt op continu verbeteren en hechter worden als team en langdurig partnerschap.
Previous
Next

Safety & Security

de veiligheid van data en Privacy

Juist omdat Alembo buiten Europa werkt, zijn er zeer stringente en verifieerbare maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG. Alembo is door KIWA Nederland ISO 9.001 gecertificeerd en werkt conform de ISO 27.001 (informatiebeveiliging).  Certificatie ISO 27.001 is gepland met KIWA Leiden en zal gebeuren nadat er weer normaal vliegverkeer mogelijk is. Jaarlijks gaat KIWA Nederland naar het kantoor in Suriname om de audit uit te voeren. Ook klanten, waaronder banken, houden audits, en Alembo is voor alle uitgevoerde audits geslaagd. Het kan ook niet anders.

Het inloggen op systemen gaat via een beveiligde VPN-verbinding. Bovendien is Alembo voor alle security audits geslaagd, waaronder voor KPN, ABN AMRO, Internationale Bank en een Belgische Telecom.

Uiteraard is het geheimhouden van uw informatie een vanzelfsprekendheid en is deze vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Alembo werkt conform de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van toepassing is in de hele Europese Unie. Voor meer informatie over AVG, download hieronder onze Whitepaper. 

 

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Boekhoudtrends 2021 alembo