Musea

Uw fysieke archief snel en goed gedigitaliseerd

Musea en archivarissen digitaliseren records gewoonlijk om toegang te vergemakkelijken. Hierdoor kunnen mensen op meerder locaties in de wereld de gewenste digitale documenten opvragen. Natuurlijk helpt de raadpleging van digitale bestanden in plaats van de originelen ook het behoud van de oorspronkelijke documenten. Vroeger werd het microfilming van records toegepast om herhaalde fysieke handelingen te sparen.

Tegelijkertijd gaan deze kansen gepaard met de uitdagingen van nieuwe en evoluerende normen, snel veranderende technologieën en de behoefte aan ervaren personeel om een ​​succesvol digitaliseringsproject te beheren. Op het eerste gezicht klinkt dit als een gemakkelijke taak, maar niet als je kijkt naar de enorme volumes en dimensies van de meeste monoloog archieven. Zelfs een klein fonds digitaliseren (een soort archiefcollectie) kan een grote uitdaging zijn.

Musea

Proces digitaliseren archieven en aanpak

Musea zoals Naturalis, Plantentuin Meise beschikken over zeer veel archiefmateriaal, zoals Herbaria, Insecten collecties, of andere collecties.

Om de collecties doorzoekbaar te maken worden deze eerst gescand, waarna relevante informatie wordt overgenomen in een database zoals Brahms of DETA.

Het overnemen van de relevante informatie vergt zeer veel inzet. Per plant of insect valt dat mee, met de miljoenen planten en insecten is een invoerperiode van
2 – 3 jaar normaal.

Herbarium Plantendata Surinaams Archief
DETA transcription application Herbaria and data entry
Herbaria outsourcen data Alembo

Musea

DETA; de toekomst van transcriptie

Met de zeer efficiënte applicatie DETA van Alembo kan  relevante informatie snel en foutloos overgenomen en beschikbaar gesteld worden. De applicatie is gebouwd met als doel hoge kwaliteit, transparantie en snelheid van de invoer te realiseren. De output van de applicatie (gedigitaliseerde data)  kan direct worden gebruikt. Ook is het mogelijk om de output van DETA in te lezen in de applicatie welke door het museum wordt gebruikt.

Alembo is wereldwijd de invoerder van Herbaria en soortgelijke informatie. Musea waarvoor wij werken zijn onder anderen:

  • Naturalis Leiden
  • Plantentuin Meise
  • Smithsonian Washington
  • Kew-Gardens Londen
  • Universite Claude Bernard Frankrijk
  • Conservatoire et Jardin botaniques Zwitserland

Hoge kwaliteit van transcriberen

Transcriptie is het overnemen en gestructureerd invoeren van niet-gestructureerde informatie. Het overnemen van vele miljoenen relevante gegevens vergt een secure kwaliteitscontrole. Trajecten kunnen over meerdere jaren heen worden uitgevoerd. Een goede voorbereiding en start geeft het meest optimale resultaat.

Een goede voorbereiding en start geeft het meest optimale resultaat

Hieronder staan de stappen in fasen beschreven van de opstart tot uitvoeren van een Herbarium transcribe proces:

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Herbarium Suriname