Maatschappelijk verantwoord ondernemen

/Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2018-08-15T16:00:54+00:00

Alembo vindt het heel belangrijk om terug te geven aan de maatschappij, ze steunt daarom ook de volgende projecten;

De stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek

Maatschappelijke projecten

De Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek, wil de sport en het onderwijs in Suriname op alle mogelijke manieren ondersteunen. Door kinderen in kansarme wijken een paar keer per week sport en spel aan te bieden en niet te vergeten iets te eten en te drinken. Zo genieten zij van sport en spel. Alembo ondersteunt de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek in het bereiken van haar doelen. Sponsoring vindt plaats door het laten bouwen en onderhouden van de website, inzamelen van geld en middelen en onderhouden van een sportveld. Wij geloven dat kinderen die  sport bedrijven beter met elkaar omgaan en beter kunnen samenwerken. Meer weten over de projecten van Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek, kijk dan op www.vriendensurinaamseatletiek.nl.

Sunny Point en hiphoplessen

Maatschappelijke projecten

Stichting Kansrijk Suriname helpt kinderen en volwassenen in Suriname met het verbeteren van hun toekomst, die dit niet op eigen kracht kunnen doen. Een van de projecten die Kansrijk Suriname helpt is Sunny Point.

Sunny Point, een grote wijk, 15 kilometer buiten Paramaribo, werd gebouwd ten tijde van de binnenlandse oorlog (1986-1992). Mensen die uit noodzaak uit het binnenland moesten vluchten hebben Sunny Point ‘toegeëigend’, in de huizen die nog niet infrastructuur ready waren. Momenteel wordt er vanuit de overheid in Suriname niet veel aandacht besteed aan Sunny Point, een reden voor Stichting Kansrijk Suriname om dit wel te doen. Er wonen nu een paar duizend mensen, op veel plaatsen is er geen waterleiding, weinig werkgelegenheid, toename van criminaliteit en veel kinderen waar niets voor te doen is. Stichting Kansrijk Suriname wil de kinderen en jeugd van Sunny Point voorzieningen aanbieden op het gebied van sport, muziek en theater. Vanaf 13 juli worden er wekelijkse hiphoplessen georganiseerd voor de jeugd van 12-18 jaar op de MULO-school. Alembo sponsort deze lessen.

Steve Jobs schoolproject

Het Steve Jobs schoolproject heeft als doel om door ICT het onderwijs te veranderen en te verbeteren. De slagingskans van leerlingen in het binnenland (Gujaba) is  voor een MULO toelatingsexamen maar 7%. Het project is een proef om door de combinatie van onderwijs en ICT voor meer kansen en perspectief te zorgen. De lagere school van Gujaba is van 50 iPads voorzien. Maurice de Hond, één van de initiatiefnemers van het Steve Jobs schoolproject, heeft samen met Xando (Apple distributeur) de 50 iPads gefinancierd. Op de iPads staan apps, zoals de Rekentuin en Muiswerk die het rekenonderwijs extra ondersteunen. Alembo zorgt voor de technische ondersteuning en verwerking van de opgaven. Telesur regelt de wifi en Unicef zorgt voor de stroom via zonnepanelen. Per 1 november wordt er gestart met het rekenonderwijs in de zesde klas met de iPads.

Sunny Point en Bun Kopu Serie

Stichting Kansrijk Suriname is gestart met het verkopen van tweedehands kleding (Bon Kopu). Voor heel weinig geld, kunnen de bewoners van Sunny Point aan kleding komen, waardoor men wat extra inkomen overhoudt. De eerste Bun Kopu Serie was een waar succes en is er veel verkocht. Na het succes van de eerste Bun Kopu Serie wordt 31 oktober aanstaande een tweede Bun Kopu Serie gehouden. Het verdiende geld gaat naar de bouw van een keuken. Ook het versturen van kleding, boeken of kleine spulletjes vanuit Nederland voor dit doel kan eenvoudig geregeld worden. Alembo helpt op vrijwillige basis mee aan dit project. Voor meer informatie kijk op facebookpagina van Stichting Kansrijk-Suriname.

Interesse in de lopende projecten van Stichting Kansrijk Suriname, kijk dan op www.kansrijksuriname.org/over-kansrijk-suriname.

Alembo ondersteunt iPad-onderwijs en educatie voor OS2 in Gujaba

Na een technische en organisatorische voorbereiding is Jorge, Alembo webdeveloper/ICT-er, in 2016 met het vrijwilligers team van kansrijk Suriname naar Gujaba vertrokken om het iPad project te helpen inrichten. Halverwege de week heeft Jean-Paul het van Jorge overgenomen.

OS2 in Gujaba wordt al jaren ondersteund door Kansrijk Suriname. De schoolleiding deelde begin dit jaar hun probleem voor van het lage (4%) slagingspercentage voor de toelatingstoets.  Bestuurslid  Joleen Caljouw en vrijwilligster Marianne Rutgers  zijn toen op zoek gegaan naar een oplossing. In Paramaribo werd het contact gelegd met Maurice de Hond, initiatiefnemer van de iPadscholen in Nederland en elders in de wereld. Zij zagen de potentie in van de IPad, om kinderen te stimuleren te leren.

Leren met de iPad is leuk, visueel en uitdagend. De leerstof sluit aan bij het eigen niveau en tempo van elke leerling. Voor de onderwijzer is het ook fijn, want het kan best een uitdaging zijn om zoveel kinderen met verschillende leertempo’s les te geven. De iPad biedt hierbij een geweldige ondersteuning.

Bij Alembo hebben wij persoonlijk ondervonden dat het gebruik van moderne middelen, snel leren stimuleert.  Alembo hoopt daarom ook dat het onderwijs in Suriname steeds meer gebruik zal maken van iPads, Digiborden en applicaties/websites waarmee informatie wordt gedeeld. Hoe meer kennis in Suriname, hoe meer we delen, hoe beter en productiever we economisch en maatschappelijk met elkaar om kunnen gaan.

Alembo bedankt Kansrijk Suriname dat zij hebben mogen bijdragen aan dit project.

“We zijn geweldig blij met alle ondersteuning die we van Alembo ontvangen, niet alleen bij dit project maar bij alle projecten die we gezamelijk uitvoeren in Suriname.”