Orderverwerking in de zorg

Digitaal is het nieuwe normaal

Orderverwerking in de zorg bij hoge werkdruk

De wereld van de zorgverlening is aan grote veranderingen onderhevig. De digitalisering van de zorg is al enige tijd bezig, maar is door de corona crisis in een stroomversnelling terecht gekomen. Daarbij komt dat de druk op de zorg steeds meer toeneemt. De vergrijzing neemt toe en daarmee de vraag naar (chronische) zorgbehandelingen. Orderverwerking moet snel en efficiënt plaatsvinden om al deze aanvragen, orders en andere zaken op tijd in te dienen.

Uw cliënt alle aandacht; wij uw orders

U als zorgaanbieder wilt het beste voor uw cliënt. Zowel offline als online. Thuis als in het ziekenhuis. Door de toenemende digitalisering bestaat het gevaar dat de menselijke maat naar de achtergrond verdwijnt, terwijl de behoefte van de cliënt steeds persoonlijker wordt. Zie hier de zorgparadox: meer gepersonaliseerde zorg leidt tot minder persoonlijk contact. Er wordt dan ook veel tijd en aandacht gestoken in het optimaliseren van de klantervaring. Tijd die u liever niet steeds stopt in orderverwerking. Het efficiënt en accuraat verwerken van orders is een tijdsintensieve klus. Maar eenmaal goed uitgevoerd zorgt dit juist voor meer tijd voor uw cliënt.

Orderverwerking in de zorg 2.0

Ouderwetse manieren van orderverwerking wordt voorbijgestreefd door automatisering, robotisering en/of in combinatie met het outsourcen van het verwerken van orders. De kosten worden dan ook aanzienlijk lager dan het zelf doen. Moderne technieken, maar ook het uitbesteden van repeterend werk, helpen zodat zorginstanties meer tijd hebben waar het echt om draait: zorgen en persoonlijke aandacht voor cliënten.

Uitbesteden orderverwerking zorgverzekeraar: een voorbeeld

“In december 2020 heeft ons backoffice team de eerste order werkstromen aan het team gegevensverwerking van Alembo overgedragen. De orderverwerking betreft het verwerken van documenten zoals goedkeuringen van de zorgverzekeraar, binnengekomen verantwoordingsformulieren en documenten die in een verzamelbak terecht komen die niet automatisch gekoppeld kunnen worden (omdat er bv. geen autorisatie of match met klantgegevens is). Deze documenten worden dan alsnog met de juiste autorisatie gekoppeld.

In november 2020 is de zorgverzekeraar gestart met de voorbereidingen die nodig zijn om het werk op afstand aan te leren. Denk aan het maken van werkinstructies, werkstroom in kaart brengen en het organiseren van de training.

“Ik was er al snel achter dat de orderverwerking werkstroom complexer is dan het op het eerste oog leek. Per soort aanvraag in combinatie met het aangevraagde product zijn de punten waaraan het voorschrift moet voldoen anders. Gelukkig heeft mijn collega meegeholpen bij de voorbereidingen en het geven van de training. Zij heeft jaren ervaring met orderverwerking en veel inhoudelijke kennis opgedaan met betrekking tot de eisen waar een formulier aan moet voldoen. Een leuke bijkomstigheid is dat ik door deze training voor te bereiden ook veel nieuwe dingen heb geleerd”.

Half december is de training gegeven. Het was een hoop informatie voor het team Gegevensverwerking van Alembo en het was ook even wennen voor de zorgverzekeraar om de training geheel online te geven. “Uiteraard hebben we het team van Alembo niet direct in het diepe gegooid. Er waren in het begin natuurlijk veel vragen. Vanuit onze backoffice staan er 3 collega’s dagelijks klaar met raad en daad. We merken dat de collega’s steeds zelfverzekerder worden in het oppakken van de documenten en de werkstromen steeds beter begrijpen. Inmiddels voert het team van Alembo de werkzaamheden volledig zelfstandig uit. We zijn er tevreden over de kwaliteit van hun werk. De samenwerking verloopt prettig en er zijn korte lijntjes met elkaar. Ik ben trots op iedereen die bijgedragen heeft aan dit succes!”
Zorgverzekeraar
Zorg branche alembo

Beveiligde klantverbindingen en AVG

Uw orders zijn in veilige handen bij Alembo. Alembo is ISO 9.001 en we werken conform ISO 27.001. Certificatie ISO 27.001 is gepland met KIWA Leiden en zal gebeuren nadat er weer normaal vliegverkeer mogelijk is. Het inloggen op systemen gaat via een beveiligde VPN-verbinding. Uiteraard via modernste ICT en glasvezelverbindingen. Bovendien is Alembo voor alle security audits geslaagd, waaronder voor KPN, ABN AMRO, Internationale Bank en een Belgische Telecom.

Alembo werkt conform de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van toepassing is in de hele Europese Unie. Voor meer informatie over AVG, download hier de whitepaper.

Meer dan 15 jaar ervaring!

Meer informatie?

Alembo verwerkt al meer dan 15 jaar grote orderstromen voor nog grotere bedrijven. Dit doen wij met meer dan 300 collega’s. Bedrijven die net als u de klant centraal hebben staan en door slimme inzet van onze expertise en kwaliteiten meer tijd hebben om te doen waar zij echt goed in zijn. Wenst u meer informatie over het uitbesteden van orders, of de businesscase positief is of wilt u gewoon van gedachten wisselen? Aarzel niet een neem gerust contact met ons op. 


Interesse in orderverwerking?

Neem gerust contact met ons op!

order entry uitbesteden