Administratieve backoffice whitepaper

Download de Whitepaper over Mid- en Backoffice outsourcen

Strategische overwegingen bij Mid- en backoffice outsourcing

De huidige markt is zeer uitdagend voor bedrijven die te maken hebben met grotere informatiestromen. Denk aan verzekeraars, gezondheidszorg, energiebedrijven, banken en andere financiële instellingen. Hier spelen arbeidsintensieve mid- en backoffice werkzaamheden een centrale rol in een concurrerende markt met lager wordende marges. 

Operationeel excelleren is van belang. Investeren in IT, automatisering en robotisering kan handmatige of repeterende werkzaamheden reduceren. Tegelijk duurt het lang voordat de IT is geïmplementeerd en is het soms zelfs de moeite niet waard om IT te bouwen omdat de werkzaamheden afnemen en wellicht verdwijnen.

Een goed alternatief om operationeel te excelleren is het outsourcen van de informatie-intensieve werkzaamheden naar partijen die dat beter en goedkoper kunnen doen. In vaktermen heet dit Business Process Outsourcing (BPO). 

 


Administratieve backoffice uitbesteden

Neem gerust contact met ons op!