Alembo ondersteunt project Streaming Saturdays

We hechten veel waarde aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling, zo ook in onze MVO projecten. Streaming Saturdays is een initiatief dat is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Stichting Probitas. Op zaterdagen wordt een bezoek gebracht aan een school en mogen kinderen gratis deelnemen aan allerlei leuke en leerzame STREAM-activiteiten.

Door het doen van proefjes en kennismaking met hightech apparatuur, raken ze spelenderwijs bekend met verschillende vormen van wetenschap en techniek. Ook wordt er aandacht besteed aan creativiteit, om zo beide hersenhelften optimaal te benutten.

STREAM staat voor: Science, Technology, Reading, Engineering, Arts & Mathematics en omvat een breed spectrum aan kennis, vaardigheden en zogeheten 21st century skills die vandaag de dag heel belangrijk zijn om mee te geven aan (jonge) kinderen.

Alembo heeft het project een financiële ondersteuning geboden en extra manpower geleverd, in de vorm van onze eigen ICT’ers, die de kinderen hebben geholpen en ook meteen een rolmodel voor ze zijn geweest. De beste manier om je toekomst te bepalen is immers door ‘m zelf te creëren!

Alembo: Life is short. Create the future. 


Meer weten over alembo?

Neem gerust contact met ons op!

Operationele diensten uitbesteden