Outsourcen als alternatief voor flexkrachten

Met de aankomende WAB en verplichte AOV voor ZZP’ers in het pensioenakkoord van 2019 wordt het inzetten van flexwerkers steeds moeilijker gemaakt. Om toch de flexibiliteit in de organisatie te behouden en op kosten te besparen biedt outsourcing de ultieme oplossing.

De WAB in het kort

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet beoogd het aantrekkelijker maken van vast personeel. Zo wordt het ontslagrecht aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een aantal zaken.

Nog geen drie jaar na het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) komt het kabinet met een nieuwe wet om de arbeidsmarkt nog beter te reguleren. Of eigenlijk; repareren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de WWZ niet goed werkt.

Werkgevers kiezen voor een vast of flexibel contract niet op basis van werkzaamheden, maar op basis van kosten en risico’s. Dit leidt ertoe dat steeds meer werknemers, en dan voornamelijk jongeren, flexwerk (moeten) doen. Dit wordt door het kabinet als onwenselijk gezien. In de WAB wordt daarom een nieuw pakket aan maatregelen gepresenteerd. Dit nieuwe pakket aan maatregelen moet het voor werkgevers interessanter maken om mensen in vaste dienst te nemen. Door vaste arbeid – het contract voor onbepaalde tijd – minder vast te maken. Daartegenover staat dat flexibele arbeid minder flexibel wordt en daardoor ook minder aantrekkelijk. Flexwerk blijft mogelijk, het wordt echter duurder omdat er meer premie betaald moet worden door de werkgevers, dan voor medewerkers in vaste dienst. 

Flexwerker duurder vanaf januari 2020 wegens verandering in wetgeving

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt vermoedelijk voor een kostenstijging van flexibele arbeid met 5 tot 10%. Wat de exacte gevolgen voor bijvoorbeeld contactcenters zijn, is nog niet geheel duidelijk, maar dat de stijging voor een forse toename binnen de customer service branche gaat zorgen is duidelijk. Vroeg of laat moeten uitzendbureaus, payroll partners en facilitaire contactcenters de kostenstijging van 5 tot 10% doorberekenen voor flexibele arbeid aan hun opdrachtgevers. In de lijn der verwachting ligt, dat er een verschuiving van flexibele arbeid naar vaste contracten gaat plaatsvinden, hetgeen de overheid en wetgever ook beogen met deze nieuwe wet.

Wat is het effect op de flexibiliteit in de operatie?

Door de stijgende kosten wordt het minder aantrekkelijk om flexwerkers aan te nemen. Echter, in sommige sectoren is het moeilijk om vaste contracten af te sluiten. Denk hierbij aan strandtenten en andere horecagelegenheden waar het zo goed als onmogelijk is om uren te garanderen.

Bij klantcontact levert dit ook de nodige uitdagingen. De pieken en dalen in werkbelasting, bijvoorbeeld Black Friday, de Feestdagen en seizoensgebonden pieken, zorgen ervoor dat het moeilijk in te schatten is hoeveel werk er is. Door het aannemen van flexwerkers moeilijker te maken, gaan de kosten omhoog en wordt door de inzet van minder flexibel personeel een overschot aan werk en een tekort aan handen gecreëerd.

Flexkrachten inzetten door outsourcing

Outsourcing ook wel “een uitzendbureau op afstand” genoemd. Flexwerkers die op afstand voor u werken. De ideale oplossing voor bedrijven die flexwerkers willen blijven inzetten en geen extra kosten willen betalen door de nieuwe WAB regeling. Om toch meer flexibiliteit te krijgen in de operatie wordt het uitbesteden van bijvoorbeeld klantcontact aan offshore-operaties steeds interessanter. U bespaart dan niet alleen op de kosten, ook het serviceniveau kan tegen een voordelig tarief worden gegarandeerd. Door op deze manier een flexibele schil om uw bedrijf heen te bouwen bent u altijd voorbereid op onverwachte piek- en/of dal momenten.

Voor meer informatie over Overzees Outsourcen kunt u onze whitepaper downloadenAlembo biedt klantenservice, data entry, administratie en webcontent diensten op maat met een gegarandeerde minimale kostenbesparing van 30%.


Geef vandaag nog een boost aan uw business

Neem gerust contact met ons op!

Operationele diensten uitbesteden