Dank voor uw bijdrage aan Alembo’s Klanttevredenheidsonderzoek

Ieder jaar vragen wij onze klanten om deel te nemen aan ons Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) . Ook dit jaar is de enquête weer verstuurd en hebben 24 klanten input gegeven, waar we heel blij mee zijn. Vergeleken met voorgaande jaren is dit aantal met 5 gestegen. Dank daarvoor!

2020 is een veelbewogen en raar jaar gezien Corona en wat dit doet met de economie. Voor sommige bedrijven biedt Corona groei zoals webshops, voor sommige bedrijven echter krimp zoals traditionele bedrijven en ondernemers. Waar wij normaal gesproken dicht tegen onze klant aan zitten door fysiek langs te gaan tijdens klantgesprekken en daardoor meer verbinding met elkaar te hebben, gaat dit dit jaar anders en veel meer digitaal. Niet erg natuurlijk, want het kan niet anders, maar het zou mogelijk wel impact kunnen hebben op de KTO resultaten. Omdat bij samenwerken op afstand juist de communicatie, afstemming en vertrouwen / verbinding cruciaal is.

Hoe u ons waardeert en of dit anders is dan voorgaande jaren delen wij graag met u. Leest u mee?

Resultaten KTO Alembo 

Het doel van ons Klanttevredenheidsonderzoek is peilen hoe u de samenwerking met Alembo ervaart en welke zaken erg goed gaan en wat nog beter kan. De feedback wordt besproken met onze teamleiders in ons MT en vervolgens worden er acties uitgezet om bepaalde punten op te pakken  en terug te koppelen met onze klanten.

Vragen die in ons KTO worden gesteld zijn;

 • Hoe contact met accountmanagement in Nederland wordt ervaren
 • Hoe samenwerking met contactpersoon in Suriname verloopt
 • Of de kwaliteit, snelheid van de dienstverlening volgens verwachting verloopt
 • Of Alembo problemen proactief, goed en creatief oplost
 • In welke mate Alembo wordt aangeraden aan anderen
 • etc

Alembo is blij met de resultaten van ons KTO onderzoek, er is mooie feedback gegeven en we zijn tevreden over jullie waardering.

U geeft Alembo een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4 wat een lichte stijging is ten opzichte van voorgaande jaren. 9 van onze klanten zijn Fans van Alembo en geven ons een 9 of 10 en twee keer een score van een 6 of lager in ons onderzoek. Voor al onze diensten is voldoende input gegeven (boekhouding/ass. accountingvirtuele assistentieklantenservicecontentbackoffice en gegevensverwerking).

Deze fans van ons waarderen ons op diverse vlakken, waar wij super blij mee zijn, hieronder wat quotes:

Jarenlange goede samenwerking en betrouwbaarheid’

‘Ik ben er zeker van dat Alembo voor heel wat bedrijven het werk kan verlichten’

‘Een professionele, prettige organisatie met korte lijnen die altijd open staat voor feedback. Een betrouwbare partner!’

‘Alembo draagt eraan bij dat wij processen reviewen en continue verbeteren’

‘Alembo is bereid om in te zetten op ontwikkeltrajecten om aan de kwaliteitsnormen te voldoen.’

‘De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we het uitbesteden van een deel van de 1ste lijns werkzaamheden hebben kunnen voortzetten.’

‘Verwerking vindt altijd conform SLA plaats’

‘Door Alembo Suriname hoeven  wij onze eigen mensen niet te vragen / verplichten om in shiften te werken of tot ‘s avonds laat te werken.’

‘Alembo neemt me veel werk uit handen voor een zeer voordelige prijs. Het contact is doorgaans kort en duidelijk. Niet giga persoonlijk, maar gezien de huidige werkdruk is dat ook helemaal niet nodig. Gewoon lekker recht door zee!’

‘Het scheelt gewoon erg veel tijd, daarnaast is op- en afschalen makkelijk. 

De rest van de klanten geeft ons een 7 of 8. De twee klanten die een 6 of lager hebben gegeven zijn benaderd en waar nodig zijn aanvullende / correctieve maatregelen genomen.

Wat kan Alembo verder nog doen om u nog beter van dienst te zijn? 

Deze laatste vraag is goed om te ontvangen om van u te horen wat nog beter kan en waar wij samen aan kunnen werken. Aspecten waar wij ons meer in zouden kunnen ontwikkelen zijn o.a.

 • Handige manieren vinden om contact op te nemen / efficiënt snel schakelen als ‘wij’ als klant veel te druk zijn omdat onze tijd ‘schaars’ is
 • Meer vertrouwen hebben in autonomie en zelfstandigheid van jullie VA’s die soms wat te afwachtend zijn
 • Aandachtspunt voor beiden kanten op (klant & Alembo) sneller inspringen als een callcenter agent toch niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan complex zijn ivm beschikbare capaciteit
 • Iets meer creativiteit in de teksten, en soms meer aandacht voor het opvolgen van de gegeven instructies en feedback nog beter overbrengen
 • Mensen trainen op bepaalde woorden die typisch Nederlands zijn en woorden die typisch Surinaams zijn.
 • Soms is reageren op mails te traag of is de facturatie wat onduidelijk

Al met al dank voor deze mooie feedback. Wij zien ernaar uit om er samen met u voor 2021 een prachtjaar te maken.


Meer weten over alembo?

Neem gerust contact met ons op!