Data entry/orderverwerking trends 2022

De wereld van data entry is aan grote verandering onderhevig. De automatisering en digitalisering van dit werkproces rukt op, anderzijds blijft de menselijke maat belangrijk om de data met een zo laag mogelijke foutmarge te verwerken. Voor grote organisaties betekent dit dat er grote hoeveelheden data in een korte tijd moet worden verwerkt zonder de juiste mensen en middelen. Het blijft een belangrijk onderdeel van het werkproces terwijl dit niet direct invloed heeft op de core-business van de onderneming. Hieronder 3 trends die het orderverwerking landschap in 2022 mogelijk gaan beïnvloeden:

1. Digitaal is het nieuwe normaal

Ouderwetse manieren van orderverwerking wordt voorbijgestreefd door automatisering, robotisering en/of in combinatie met het outsourcen van het verwerken van orders. De kosten worden dan ook aanzienlijk lager dan het zelf doen. Moderne technieken, maar ook het uitbesteden van repeterend werk, helpen zodat (zorg)instanties meer tijd hebben waar het echt om draait: zorgen en persoonlijke aandacht voor uw klanten en personeel. 

Zorgorganisaties en verzekeraars krijgen hier bijvoorbeeld mee te maken. Werkvelden waar juist de menselijke maat essentieel is, krijgen steeds meer moeite met het bijhouden en verwerken van de enorme toestromen aan informatie. De oudere doelgroep van deze installaties sturen nog dagelijks gegevens op via de fax, printer of per brief. Data die veilig en accuraat gedigitaliseerd moet worden.

De digitalisering van deze sectoren is al enige tijd bezig en is door de coronacrisis in een stroomversnelling terechtgekomen. Daarbij neemt de druk op de zorg steeds meer toe. De vergrijzing neemt toe en daarmee de vraag naar (chronische) zorgbehandelingen. Orderverwerking moet snel en efficiënt plaatsvinden om al deze aanvragen, orders en andere zaken op tijd in te dienen.

2. Contactloze contactmomenten nemen toe

We kunnen ons onderhand geen wereld meer voorstellen zonder onze smartphone. In 2020 stond de teller van smartphone eigenaren wereldwijd al op meer dan 6 miljard. Naast eindeloos scrollen op sociale media worden smartphones ook steeds vaker gebruikt voor het regelen van persoonlijke zaken. Denk hierbij aan de app van uw zorgverzekeraar waar u gelijk een declaratie kan invoeren, snel inzicht hebt in uw polis of gemakkelijk de meest gestelde vragen kan bekijken.

3. Hybride vormen van data verwerking

Het digitaliseren van het data verwerkingsproces brengt voordelen met zich mee, maar geeft nog steeds een uitval waar een menselijke factor bij nodig is. Door geautomatiseerde dataverwerking te combineren met outsourcing blijft de menselijke maat behouden, de foutmarge laag en kan data snel en efficiënt worden verwerkt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze aanpak of wilt u direct contact opnemen? We helpen u graag!