Hoe Verzekeraars en Intermediairs de risico’s van uitbesteden kunnen beheersen

Verzekeraars en Intermediairs besteden steeds meer uit. Dat is logisch en nodig om diverse redenen waaronder:

  • Het opvangen pieken en dalen, het creëren van flexibiliteit.
  • Kostenbeheersing.
  • Inhuren van specifieke expertise.

Dat het uitbesteden risico’s met zich meebrengt lijkt logisch. Maar is dat ook echt zo?

Recent is het uitbesteden door rechtsbijstandverzekeraars van rechtsbijstand dossiers naar externe bedrijven zoals serviceproviders negatief in het nieuws gekomen. Dit komt niet doordat de dossiers zijn uitbesteed, maar  meer nog door de extreem lage tarieven die betaald zijn aan serviceproviders waardoor het onmogelijk lijkt voor de uitbesteder om kwalitatief goede ondersteuning en volwaardige rechtsbijstand te leveren.

Het risico dat is gelopen komt niet doordat de serviceproviders het uitbestede werk niet goed kunnen doen, maar doordat de de opdrachtgever niet voldoende gelegenheid (= beloning) gunt aan de serviceproviders zodat zij de ruimte hebben om kwalitatief goed werk op te leveren. Snapt de opdrachtgever wat die doet, of wordt er alleen gekeken naar kosten?

Verzekeraars beheersen de risico’s van het uitbesteden niet

De Nederlandse Bank heeft op basis van een self-assessment een inventarisatie gedaan naar uitbesteding. Daarin zijn er een divers aantal typen uitbestedingen onderzocht zoals:

  • Cloud uitbesteding.
  • Uitbesteding naar Service providers.

De conclusie is dat veel Verzekeraars de risico’s van uitbesteding niet beheersen. Vaak komt dit doordat er onvoldoende inzicht is in de uitbestedingsketens, of dat het uitbesteden fragmentarisch en niet centraal loopt. De focus ligt op kostenbesparing en minder op andere facetten van uitbesteden, zoals structuur, evaluatie, transparantie en goede heldere communicatie en rapportage. 

Goede gestructureerde aanpak, houdt risico’s beheersbaar

Door goed, doordacht en gestructureerd het uitbesteden aan te pakken, zijn de risico’s goed te beheersen, waarbij de voordelen zoals flexibiliteit en kostenbesparing ten volle worden benut. Door de uitbestedingsrisico’s in kaart te brengen ontstaat er controle:

  • Structureel en Centraal registreren
  • Controle of het beleid voldoet aan de regelgeving
  • Inhoud en frequentie management rapportages
  • Inhoud en frequentie evaluaties van serviceproviders
  • Voldoen aan AVG, procedures om datalekken te voorkomen

Maak gebruik van een ervaren partner die gestructureerd het uitbesteden beheerst en daarmee inzicht geeft in de volledige uitbestedingsketen.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, voordelen en risico’s van uitbesteden, neem dan contact met ons op. Alembo heeft ruime ervaring met het verwerken van schadedossiers en diverse front- en backoffice werkzaamheden binnen de Verzekeringsbranche


Geef vandaag nog een boost aan uw business

Neem gerust contact met ons op!

Operationele diensten uitbesteden