Steve jobs MVO project alembo

OS2 (lagere school) in Gujaba wordt al jaren ondersteund door Kansrijk Suriname. De schoolleiding deelde in 2015 hun probleem van het zeer lage (4%) slagingspercentage voor de toelatingstoets. Bestuurslid Joleen Caljouw en vrijwilligster Marianne Rutgers zijn toen op zoek gegaan naar een oplossing. In Paramaribo werd het contact gelegd met Maurice de Hond, initiatiefnemer van de iPadscholen in Nederland en elders in de wereld. Zij zagen de potentie in van de IPad, om kinderen te stimuleren te leren. Leren met de iPad is leuk, visueel en uitdagend. De leerstof sluit aan bij het eigen niveau en tempo van elke leerling. Voor de onderwijzer is het ook fijn, want het kan best een uitdaging zijn om zoveel kinderen met verschillende leertempo’s les te geven. De iPad biedt hierbij een geweldige ondersteuning.

Bij Alembo hebben wij persoonlijk ondervonden dat het gebruik van moderne middelen, snel en goed leren stimuleert. Alembo hoopt daarom ook dat het onderwijs in Suriname steeds meer gebruik zal maken van iPads, Digiborden en applicaties/websites waarmee informatie wordt gedeeld. Hoe meer kennis, hoe meer we delen, hoe beter en productiever we economisch en maatschappelijk met elkaar om kunnen gaan. Alembo heeft destijds ter plaatse praktische ondersteuning geboden voor de implementatie van het iPadproject.

“We zijn geweldig blij met alle ondersteuning die we van Alembo ontvangen, niet alleen bij dit project maar bij alle projecten die we gezamelijk uitvoeren in Suriname.”


Meer weten over alembo?

Neem gerust contact met ons op!