MVO project Kansrijk Suriname en Sunny Point

Alembo ondersteunt in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen diverse initiatieven in Suriname, zo ook Stichting Kansrijk Suriname. Stichting Kansrijk Suriname helpt kinderen en volwassenen in Suriname met het verbeteren van hun toekomst, die dit niet op eigen kracht kunnen doen.

Sunny Point

Sunny Point, een grote wijk, 15 kilometer buiten Paramaribo, werd gebouwd ten tijde van de binnenlandse oorlog (1986-1992). Mensen die uit noodzaak uit het binnenland moesten vluchten hebben Sunny Point ‘toegeëigend’, in de huizen die nog niet infrastructuur ready waren. Momenteel wordt er vanuit de overheid in Suriname niet veel aandacht besteed aan Sunny Point, een reden voor Stichting Kansrijk Suriname om dit wel te doen. Er wonen nu een paar duizend mensen, op veel plaatsen is er geen waterleiding, weinig werkgelegenheid, toename van criminaliteit en veel kinderen waar niets voor te doen is. Stichting Kansrijk Suriname wil de kinderen en jeugd van Sunny Point voorzieningen aanbieden op het gebied van sport, muziek en theater.

In 2015-2016 zijn er wekelijkse hiphoplessen georganiseerd voor de jeugd van 12-18 jaar op de MULO-school. Alembo sponsort deze lessen, met als doel kinderen tussen de 8-18 jaar te stimuleren hun danstalent te ontwikkelen. Wij geloven dat het ontwikkelen van talent bijdraagt aan een positief effect op de ontwikkeling en leerprestaties van het kind. Zo heeft de dansgroep o.a. opgetreden in Torarica en tijdens het einde jaarfeest 2016 van Alembo.


Meer weten over alembo?

Neem gerust contact met ons op!