Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek

Alembo vindt het belangrijk om terug te geven aan de maatschappij en steunt daarom de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek. De Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek, wil de sport en het onderwijs in Suriname op alle mogelijke manieren ondersteunen. Door kinderen in kansarme wijken een paar keer per week sport en spel aan te bieden en niet te vergeten iets te eten en te drinken. Zo genieten zij van sport en spel.

Alembo ondersteunt de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek in het bereiken van haar doelen. Sponsoring vindt plaats door het laten bouwen en onderhouden van de website, inzamelen van geld en middelen en onderhouden van een sportveld. Wij geloven dat kinderen die  sport bedrijven beter met elkaar omgaan en beter kunnen samenwerken. Meer weten over de projecten van Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek, kijk dan op www.vriendensurinaamseatletiek.nl.


Meer weten over alembo?

Neem gerust contact met ons op!