MVO keurmerk conform ISO 26000 behaald

Voor ons betekent MVO het op harmonieuze wijze verbinden van mensen, maatschappij en ondernemen.
De afgelopen periode hebben wij ons ingezet om ons MVO keurmerk (ISO 26000) te behalen en dat is gelukt!
Hierbij wordt het ‘Triple Bottom Line’ (People, Planet, Profit) concept van John Elkington gecombineerd met de NEN-ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze richtlijn gaat uit van de volgende 7 principes:
 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
 2. Transparantie
 3. Ethisch gedrag
 4. Respect voor stakeholderbelangen
 5. Respect voor wet- en regelgeving
 6. Respect voor internationale gedragsnormen
 7. Respect voor mensenrechten

Deze principes zijn diepgeworteld in onze bedrijfsvoering en onze bedrijfscultuur, vormgegeven door het Triple Bottom Line framework.

People

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gehoord voelt. Dit vertaalt zich in waardering en eerlijke lonen voor al onze medewerkers. Ook betalen wij ons team in euro’s zodat zij verzekerd zijn van een stabiel inkomen.

Binnen onze organisatie voeren wij een vooruitstrevend beleid op het gebied van geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele voorkeur en beperkingen. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt er alleen gekeken naar de mate van geschiktheid voor de functie en de organisatie. Voor ons is diversiteit juist uitermate van belang voor de kwaliteit van onze diensten. Daarnaast stimuleren wij positief gedrag door workshops te organiseren over roddelen en omgaan met flirten in de werkomgeving. Op deze manier wordt er vanaf dag 1 een veilige omgeving gecreëerd, waarin iedereen op een vrije en professionele manier met elkaar om kan gaan.

Werkgeluk’ staat centraal in onze manier van werken. Dit houdt in dat het werk een ‘purpose’ heeft, een betekenis of toegevoegde waarde. Daarnaast bestaat de ‘flow’, of balans, tussen resultaten boeken en jezelf positief blijven ontwikkelen. Om deze persoonlijke ontwikkeling te stimuleren is er binnen ons Performance Management Systeem voor elke medewerker een opleidings- en trainingsbudget. Op deze manier willen wij iedereen de kans en de mogelijkheid geven te blijven groeien en ontwikkelen.

Naast persoonlijke ontwikkeling en een veilige individuele positie wordt er ook aandacht besteed aan het ‘fun & friendship’ component van werkgeluk. Een goede werkrelatie met collega’s draagt bij aan een leuke en prettige werksfeer. En we weten maar al te goed hoe motiverend een prettige werksfeer kan zijn!

Werkgeluk is volledig geïntegreerd in onze manier van werken, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. Dit begint bij de sollicitatieprocedure en vloeit voort in alles wat we doen: van een grote variëteit aan trainingen, tot events, de kantoorinrichting en de manier waarop we met elkaar omgaan.

Planet

Wij zijn graag goed voor onze mensen en voor de wereld om ons heen. Om een positieve impact op onze leefomgeving te bewerkstelligen zijn wij plastic bewust (plastic afval zoals plastic flessen brengen wij naar een recyclingbedrijf), hebben wij genoeg herbruikbare bekers en glazen voor iedere werknemer en gebruiken we milieuvriendelijk bestek.

Naast een bewuste “plastic en afval mindset” zijn wij ook DigiSmart en DigiFast! Dit houdt in dat wij zo veel mogelijk werken met computers en zo min mogelijk papier gebruiken. Ook op deze manier proberen we onze ecologische voetafdruk als bedrijf zo klein mogelijk te houden. Ons gebouw is verder volledig voorzien van duurzame verlichting en airconditioning; en wat betreft de inrichting wordt zoveel mogelijk gelet op hergebruik van materialen.

Profit

Wij scheppen economische waarde door verschillende producten en diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden aan onze klanten. Dit is de belangrijkste voorwaarde van het ‘Triple Bottom Line’ gedachtegoed: zonder profit kan er niet in mooie, nieuwe en duurzame maatregelen worden geïnvesteerd.

Jaarlijks besteden wij 1% van onze omzet in tijd en geld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In 2020 gaat onze aandacht uit naar de volgende projecten:

 • Villa Zapakara, het Surinaamse (kinder)museum, ondersteunen wij o.a. bij het opzetten van het FabLab Junior;
 • Bromki Dyari, een project voor kinderen van 6 tot 16, die de kans krijgen om op het gebied van cultuur, sport en ICT les te krijgen van echte professionals, waaronder Alembo’ers;
 • Un Birti, een samenwerking tussen bedrijven uit onze buurt, die zich graag belangeloos inzetten voor hun woon- en werkomgeving, waarmee we met vereende krachten diverse activiteiten organiseren, waaronder een sportdag;
 • “Be DigiSmart”, onderdeel van de ontwikkeling van 21st century skills in Suriname, waaraan we inhoud geven door onder andere jaarlijks een Nationale Typewedstrijd te organiseren.
Villa Zapakara krijgt een training van Alembo over 'Zelf Management'
Villa Zapakara krijgt een training van Alembo over ‘Zelf Management’


Meer weten over alembo?

Neem gerust contact met ons op!