Alembo Outsourcing Roadmap: fases van uitbesteden

Werk op afstand laten uitvoeren kan complex zijn, maar dat hoeft niet. Wij streven ernaar dat de begeleiding en de transitie gecontroleerd, transparant en gefaseerd gaat.  Zodat u te allen tijde weet waar u aan toe bent en er samen mooie successen worden geboekt. In deze roadmap staan de stappen die Alembo zet tijdens de fases van outsourcing.  

Fases van uitbesteden

1. Duidelijke verwachtingen

Deze stap geeft antwoord op de vraag: Wat verwachten wij van elkaar en wat is de sourcing strategie? Wanneer zijn we echt tevreden? En welke meetbare zaken zetten wij daar tegenover (SLA, planning)?

2. Vastleggen documenten

Multidisciplinair team (teamleiders, IT, HR, directie) bereidt zich voor op het werk wat er komen gaat. Diverse documenten worden opgeleverd in nauwe samenwerking met de klant: Plan van Aanpak, Werkinstructies, Trainingsprogramma, Rapportages, Fail over Plan.

3. IT, Security en AVG

De IT wordt ingeregeld, zoals het aanleggen van beveiligde VPN verbindingen of telefoonlijnen. AVG contract wordt opgesteld bij opdrachten waar met privacy gevoelige informatie wordt gewerkt. De eerste IT testen worden uitgevoerd.

4. Trainen, Pilot Implementatie

Medewerkers worden getraind, in samenwerking met de klant op locatie in Suriname of op afstand vanuit Nederland / België. Alembo start een pilot om kwaliteit, systemen en IT te toetsen. Na de pilot is er een evaluatie om te bespreken wat er nog verbeterd moet worden, voor de uitrol van de verdere werkzaamheden en processen.

5. Verder opschalen

Go/no-go moment is met elkaar bepaald en het contract voor langere termijn vastgelegd. De basiswerkzaamheden worden uitgebreid met complexere taken en het team wordt verder opgeschaald. De klant geeft geregeld feedback en er zijn vaste afspraken over overlegmomenten en rapportages.

6. Team is compleet

Het team van Alembo is compleet, het verlengstuk van uw organisatie op afstand. KPI’s worden gehaald en er is continue monitoring over de voortgang. Wij worden hechter als team.

7. Verbeteren en innoveren

Wij denken graag mee over het continue verbeteren van het proces, zoals het reduceren van handmatige controles

Wij denken graag mee over het continue verbeteren van het proces, zoals het reduceren van handmatige controles.

Door verwachtingen helder te maken, de juiste voorbereidingen te treffen en gefaseerd werkzaamheden uit te besteden, bereiken wij samen met u de gewenste resultaten. Outsourcing is ontzorging. We geloven in verbeteren door partnerschap. 

Heeft u interesse om de roadmap digitaal te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar reacties@alembo.nl.


Geef vandaag nog een boost aan uw business

Neem gerust contact met ons op!

Operationele diensten uitbesteden