Wat is offshoring?

Het uitbesteden van bedrijfsprocessen of activiteiten naar het buitenland

Offshoring, Outsourcing en Co-Sourcing: wat is het verschil?

Wat is offshoring?

Outsourcing en offshoring zijn twee bekende termen, in beide gevallen gaat het om het uitbesteden van bedrijfsprocessen naar externe dienstverleners. Bij outsourcing is de officiële definitie dat het uitbesteden niet per se naar het buitenland hoeft te zijn. Je kunt dus vanuit de definitie bij outsourcing ook taken uitbesteden aan een externe partij in Nederland. 

Offshoring is het overdragen van één of meer bedrijfsactiviteiten naar een externe dienstverlener, die geografisch is verwijderd van de opdrachtgever. Naar het buitenland dus. Het is een vorm van uitbesteden, waar werkzaamheden in een ander land met relatief lagere kosten wordt opgepakt. Waarbij de focus ligt op het overbrengen van werkzaamheden, efficiency en performance verbetering op afstand. 

De term co-sourcing is ontstaan uit negatieve ervaringen binnen de traditionele IT offshoring. Deze negatieve ervaringen ontstonden omdat de klant bij offshoring geen directe betrokkenheid en invloed heeft op de partij op afstand. De term co-sourcing is erop gericht dat er wel betrokkenheid is vanuit de klant en zij controle kan uitoefenen op de output en het team op afstand. 

Voor het gemak gebruiken wij zowel de benamingen outsourcing als offshoring, maar officieel is offshoring dus de juiste benaming omdat offshoring gaat over uitbesteden van activiteiten naar het buitenland. Bij uitbesteding naar Alembo nemen wij een deel van uw processen uit handen, zoals backoffice– en administratieve handelingen, klantenservice en webcontent. Doordat de werkzaamheden vanuit Suriname plaatsvinden is er sprake van offshoring.

Hoe robuust is de Alembo ICT
Tips bij outsourcing alembo

Snellere groei door offshoring naar het buitenland

Waarom offshoring

Succesvolle organisaties willen niet alles zelf blijven doen en beseffen dat het inzetten van offshore partijen nodig is voor meer omzet en groei. Om succesvol te zijn, is het scherper sturen op kosten en kwaliteit daarbij essentieel.

De redenen waarom organisaties willen outsourcen zijn divers:

 1. Kostentechnisch; door werkzaamheden naar een offshorebestemming uit te besteden dalen de kosten aanzienlijk

 2. Behoefte aan specialistische kennis; deze kennis is ‘in huis’ niet beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan inhoudelijke of procesmatige kennis op het gebied van dataverwerking, design of orderverwerking. Door kennis van buitenaf in te huren kan de organisatie zich beter focussen op de core business

 3. Eigen personeel ander werk laten doen; door arbeidsintensief en repeterende terugkerende taken uit te besteden, krijgen de medewerkers uitdagendere werkzaamheden of taken die direct impact hebben op de groei van de organisatie

 4. Capaciteitsmanagement & schaalbaar zijn; door groei in de organisatie of pieken en dalen in het werkaanbod zoeken organisaties naar een oplossing zodat men niet telkens nieuwe mensen hoeft aan te nemen. Outsourcing biedt ook een oplossing voor het inzetten van flexibele arbeid naar behoefte en het omzeilen van toenemende regelgeving omtrent flexkrachten

Succesvolle offshoring, het resultaat voor u:

Offshoring bedrijfsprocessen naar Suriname

Over Alembo

Veel Nederlandse en Belgische bedrijven maken tegenwoordig gebruik van offshoring naar het buitenland. Alembo is meer dan 15 jaar actief vanuit Nederland en Suriname en heeft meer dan 300 medewerkers werkzaam op het gebied van gegevensverwerking, klantenservice, financiële administratie, content en persoonlijke assistentie. De grootste reden voor het uitbesteden van diensten is kostenvoordeel, flexibiliteit en meer focus op kernactiviteiten.  

Duidelijke afspraken en elkaar vertrouwen is de basis

Waarop letten bij offshoring buitenland?

Het vinden van de juiste outsourcingspartner is erg belangrijk. Uiteindelijk is het doel van outsourcing dat er een langdurige prettige samenwerking ontstaat; als partners voor de lange termijn. Elkaar vertrouwen is hiervoor de basis. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Denk daarbij aan:

 • Wat wordt het outsourcingsbeleid en strategie. Welke taken en processen zijn voor outsourcing geschikt?
 • Is er een businesscase?
 • Met welke outsourcepartij is er de beste klik op zowel ervaring, expertise, kwaliteit, kostenvoordeel en openheid?
 • Hoe wordt de samenwerking opgezet?
 • Welke resultaat- en kwaliteit afspraken worden er gemaakt en hoe?  
 • Hoe wordt er onderling gecommuniceerd, hoe vaak en hoe wordt er feedback gegeven?
 • Hoe wordt er balans gevonden tussen ‘in control zijn’ en elkaar vertrouwen?
 • Hoe zit het met ICT-verbindingen, omgaan met privacygevoelige, beveiligde informatie en AVG wetgeving?
“Alembo verwerkt voor ons orders voor medische hulpmiddelen- en patiëntgegevens. De eerste, tweede en derde stroom data hebben ze nu succesvol verwerkt en Alembo denkt ook mee op het gebied van procesverbetering. De relatie wordt steeds sterker, het vertrouwen groeit en we kunnen steeds meer werk aan hun toevertrouwen. Erg fijn! Het geeft voldoening als ik naar onze resultaten kijk en zie dat onze doelen worden behaald.”
Zorgverzekeraar
“Alembo verwerkt onze retourstromen. Het proces omvat administratieve taken, het verwerken van retourformulieren, het na sturen van artikelen en maken creditfacturen. Door dit uit te besteden, is er meer werk voor hoge complexere taken en worden er kosten bespaard. Naast retour administratie doet Alembo tevens de klantenservice en webcontent voor ons. Alembo blijft ons aangenaam verassen met de geboden ondersteuning en de snelheid. Ze denken altijd mee, geven goede feedback wbt signalering van uitdagingen.”
Intertoys

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

Operationele diensten uitbesteden